Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs is een belangrijk en boeiend deel van het Nederlandse onderwijsbestel. Ruim de helft van alle jongeren volgt deze weg naar de arbeidsmarkt. Het beroepsonderwijs biedt ook opleidingen voor de jongeren die moeilijker in de schoolbanken en uit boeken leren. Tegelijk leidt het beroepsonderwijs op voor beroepen en bedrijven die een cruciale rol spelen in de dagelijkse werkprocessen om de samenleving en de economie gaande te houden, ook in de toekomst.
Met het oog op die toekomst staat duurzaamheid steeds hoger op de maatschappelijke, economische en politieke agenda. Alle vakmensen zullen er onvermijdelijk mee te maken krijgen. Daarom leg ik mij toe op communicatie over duurzaamheid in onderwijs.

Communicatie in beroepsonderwijs

In en rond scholen speelt communicatie een centrale rol. Lang niet alleen bij de werving van leerlingen/deelnemers is communicatie onmisbaar. Er is communicatie tussen docent en leerling, tussen leerlingen onderling, maar ook tussen school en ouders, en bij het beroepsonderwijs tussen opleiding en praktijk: bedrijven en instellingen.

communicatienetwerk beroepsonderwijs

communicatienetwerk beroepsonderwijs

Veel partijen in en rond onderwijsinstellingen communiceren met elkaar. Soms formeel, vaak informeel. Mondeling, schriftelijk en digitaal, via social media, websites, drukwerk, voorlichtingsavonden, maar ook met beleidsnota’s en in vergaderingen.
Voor een publicatie over innovatie van het beroepsonderwijs (Kennis uit de kringen. Tips, inzichten en adviezen uit innovaties in het beroepsonderwijs.) heb ik de verhoudingen en de verbanden in het beroepsonderwijs schematisch in kaart gebracht (afbeelding rechts, klik op de afbeelding voor een grotere versie).
Het loont de moeite om over iedere communicatieve relatie periodiek te reflecteren: bereik ik wat ik wil? Zou een ander middel meer effect bereiken? Sluit de toon van de communicatie aan bij de ontvanger/doelgroep?
Dergelijke vragen komen langs bij communicatietrajecten, waarbij ik betrokken ben. Niet lastig, maar bedoeld om met (altijd) beperkte (financiƫle) middelen maximaal effect te bereiken.
In de 25 jaar dat ik in en voor het beroepsonderwijs werk, heb ik het leren kennen als een wereld waarin docenten, praktijkopleiders en medewerkers, beleidsmakers en adviseurs, en natuurlijk ouders met overgave werken aan het ontwikkelen van de kwaliteiten van jongeren. Deze inzet is helaas niet altijd zichtbaar in de maatschappelijke waardering voor deze sector en de betekenis die zij heeft voor de Nederlandse samenleving en economie. Met mijn communicatiewerk wil ik graag bijdragen aan een meer werkelijkheidsgetrouwe beeldvorming.