Duurzaam onderwijs

Duurzaamheid leeft en is sterk in ontwikkeling bij bedrijven en in de samenleving. De consumentenvraag naar duurzame producten groeit, overheden zijn onderweg naar een volledig duurzame inkoop. Zowel nationaal als internationaal staat het brede onderwerp op de politieke en de economische agenda. Duidelijk is dat iedereen er in de nabije toekomst mee te maken krijgt.

Dat is een goede reden om jongeren in onderwijs alvast bekend te maken met het begrip en zijn betekenis. Ze zullen er in hun toekomst zowel privé als in hun werk en loopbaan zelf vorm aan geven. Wie jongeren opleidt, voegt met aandacht voor duurzame ontwikkeling toekomstgerichte kennis en verantwoordelijkheid toe aan de opleiding. Maar waar gaat het over? Dit grappige filmpje maakt het snel duidelijk.

De definitie van duurzame ontwikkeling zoals de World Commission on Environment and Development (de zogeheten commissie Brundtland) deze in 1987 in het rapport Our Common Future gaf, vormt voor mij en veel anderen nog steeds een belangrijke leidraad: “voorzien in de behoeften van mensen vandaag, zonder toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen in hun eigen behoeften te voorzien.” De commissie richtte zich zelfs speciaal tot de jongeren, en deed een oproep aan docenten: “The world’s teachers will have a crucial role to play in bringing this report to them.

Duurzaamheid strekt zich zo uit over alle levensgebieden: wonen, eten, verwarmen en verlichten, kopen, gebruiken en niet meer nodig hebben. Op alle gebieden zijn duurzame(r) keuzes te maken. De ontwikkelingen hierin gaan snel en de innovaties spreken vaak tot de verbeelding van jongeren. Onderwijs en opleidingen kunnen op allerlei manieren hierbij aansluiten. In lessen, projecten, bij de keuze van thema’s en voorbeelden, de organisatie van excursies en gastdocenten kan duurzaamheid worden betrokken.

Voorbeelden van lessen en projecten zijn al te vinden op de sites van Duurzaam MBO, Duurzame School (Kennisnet), Duurzame PABO, Duurzaam Onderwijs (basisscholen) en meer.

Ik wil mij graag inzetten om duurzaamheid in onderwijs meer aandacht te geven. Om de vaart erin te houden, roep ik je op om de petitie van Groene Generatie NL te tekenen.