Persoonlijke duurzaamheidscoach

helpt u duurzamer te leven. Stap voor stap uw lifestyle (levensstijl) verduurzamen.

Veel mensen zien in dat de westerse manier van produceren en consumeren niet oneindig vol te houden is. Sterker nog, ze zien dat de grenzen ervan zich al aftekenen aan de horizon van de afzienbare toekomst. De tijd dat hun kinderen en de jongeren van nu volwassen zullen zijn. Ze kiezen daarom voor duurzamer leven. Maar wat houdt dat in? Consuminderen? Dat klinkt als ‘de broeksriem aanhalen’ en versoberen. Niet aantrekkelijk, en in de praktijk voelt eigenlijk niemand ervoor. Maar wat en hoe dan wel?

Persoonlijke duurzaamheidscoach

Als persoonlijke duurzaamheidscoach help ik u producten en diensten te vinden waar u behoefte aan hebt, maar dan een duurzame versie ervan. En ik kan u helpen om duurzame gewoonten eigen te maken. Dat kost nauwelijks meer moeite dan het leren gebruiken van een nieuwe App.

Duurzaamheid gaat over een manier van leven en werken, consumeren en produceren, die wel mogelijk is met zeven – en rond 2050 negen – miljard mensen op de wereld, en nog vele generaties langer. Duurzaamheid gaat over het voortbestaan van de mens, en zie ik eigenlijk als een natuurlijk evolutionair streven. Tegelijkertijd evolueren we naar een groei van comfort, welzijn en veiligheid. Ieder van ons kent dat verlangen.
Duurzaam leven gaat allang niet meer over minder, maar over anders: andere producten en diensten die evengoed aan onze behoeften kunnen voldoen, zonder die van anderen en volgende generaties te beperken (vrij naar Commissie Brundtland, Our Common Future, 1987).

Inmiddels zijn allerlei bedrijven bezig om duurzame(r) producten en diensten te maken. Zo wordt het steeds beter mogelijk om zonder verlies van levenskwaliteit de aarde en volgende generaties minder te belasten. En uiteindelijk een wereldeconomie tot stand te brengen waarin nog vele generaties de kans hebben om menswaardig en in welzijn te leven.

De macht van de zandkorrel

Producten en diensten worden gemaakt voor mensen. Zonder afnemers en consumenten wordt er niets verdiend. Ieder van ons kan eraan bijdragen dat producten en diensten geen belasting vormen voor huidige en volgende generaties. Kiezen voor duurzaam leven lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar iedere zandkorrel is nodig om een strand te vormen. Dat noem ik ‘de macht van de zandkorrel’. Elke duurzame keuze is er één om zogezegd een duurzaam strand te maken.

Daarvoor is het handig om te weten welke duurzame producten en diensten er te koop zijn. Het aanbod verandert en groeit dagelijks. Wie al druk is met het gewone leven, kan dat niet allemaal bijhouden. Wel kunt u stapje voor stapje uw gewoonten veranderen. Nu doe je iets zó, duurzaam doe je het anders. Eenmaal eigen gemaakt, wordt het onderdeel van ‘het gewone leven’.

Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek: 0655 717 670.